Shashi

Rasheeda Stretch Bracelet

$42.00
At Shashi
Green beaded bracelet